SİYAH ZEYTİN
Körfezim Siyah Zeytin Ezmesi - 340 gr (Cam Kavanoz)

Körfezim Siyah Zeytin Ezmesi - 340 gr (Cam Kavanoz)

5,00 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Siyah Zeytini Extra İri - 1 kg (Pet Kova)

Körfezim Gemlik Siyah Zeytini Extra İri - 1 kg (Pet Kova)

38,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Yuvarlama Sele Siyah Zeytini No:6 - 1 Kg (Pet Kova)

Körfezim Gemlik Yuvarlama Sele Siyah Zeytini No:6 - 1 Kg (Pet Kova)

44,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Yağlı Siyah Zeytin - 2 kg (Kalibre: 291-320) (Yuvarlak Teneke)

Körfezim Gemlik Yağlı Siyah Zeytin - 2 kg (Kalibre: 291-320) (Yuvarlak Teneke)

49,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Hediyeli Tanışma Paketi

Körfezim Hediyeli Tanışma Paketi

179,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Zeytini No: 2 - 1 Kg (260-290 Kalibre) (Pet Kova)

Körfezim Gemlik Zeytini No: 2 - 1 Kg (260-290 Kalibre) (Pet Kova)

30,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Zeytini No: 3 - 1 kg (290-320 Kalibre) (Pet Kova)

Körfezim Gemlik Zeytini No: 3 - 1 kg (290-320 Kalibre) (Pet Kova)

24,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Zeytini No: 1 - 1 kg (230-260 Kalibre) (Pet Kova)

Körfezim Gemlik Zeytini No: 1 - 1 kg (230-260 Kalibre) (Pet Kova)

33,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Naturel Sele Zeytini  TUZSUZ  No: 5 - 1 KG

Körfezim Naturel Sele Zeytini TUZSUZ No: 5 - 1 KG

44,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Dilimli Siyah Zeytin - 8 kg (Teneke)

Körfezim Dilimli Siyah Zeytin - 8 kg (Teneke)

105,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Siyah Zeytin No: 4 - 10 Kg (290-320 Kalibre) (Teneke)

Körfezim Gemlik Siyah Zeytin No: 4 - 10 Kg (290-320 Kalibre) (Teneke)

245,90 ₺ KDV Dahil
Körfezim Gemlik Siyah Zeytin No: 2 - 10 Kg (260-290 Kalibre) (Teneke)

Körfezim Gemlik Siyah Zeytin No: 2 - 10 Kg (260-290 Kalibre) (Teneke)

279,90 ₺ KDV Dahil
eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır