İhale Duyurusu

İhale Duyurusu

 

 

 

 

 

 

 

 

MAL ALIM İŞLERİ İHALE DOKÜMANLARI

 

 

 

 

 

 

“Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi”

 

 

 

 

 

 

 

Yatırımcı İsmi

 

KÖRFEZİM TURİZM NAK. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

 

 

Sözleşme No                 : 16.2.BÜİ.13.00067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU OLUŞTURULMASI TUTANAĞI

 

 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı- Tarıma Dayalı Yatırımlar (KKYDP)” kapsamında imzalanan 16.2.BÜİ.13.00067 nolu Hibe Sözleşmesi’ne konu “Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi” nin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal alım işleriyle ilgili ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; aşağıda adı soyadı belirtilen kişilerden ihale komisyonu oluşturulmuştur.25.06.2020

 

Sözleşme No              : 16.2.BÜİ.13.00067

 

Proje Adı                    : Körfezim Turizm Nak. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti

 

 

 

 

Komisyon Üyeleri

 1. Abdullah KAVLAK
 2. Ruhi KAVLAK
 3. Abdullah KILIÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 İHALE TUTANAĞI                                                    

 

 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı- Tarıma Dayalı Yatırımlar (KKYDP)” kapsamında imzalanan 16.2.BÜİ.13.00067 nolu Hibe Sözleşmesi’ne konu “Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi”  nin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal alım işleriyle ilgili ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İhale Dokümanları Hazırlanarak, İhaleye katılacak potansiyel yüklenicilerin Satın Alma Kitabı kriterlerine göre değerlendirme amacıyla bu tutanak tarafımdan tanzim edilmiştir.

Ulusal gazete ilanı ile Potansiyel yüklenici olmak isteyen firmaların en geç 11/07/2020 günü saat 17:00’ye kadar Umurbey Mh.Gemlik Cd. No:7 /A Gemlik -Bursa adresinden ihale dosyalarını teslim almaları ve tekliflerini en geç 11/07 /2020 günü saat 17:00’ye kadar Umurbey Mh. Gemlik Cd. No:7 /A  Gemlik -Bursa adresine teslim etmeleri istenmiştir.

 

Sözleşme No              : 16.2.BÜİ.13.00067

 

Proje Adı                    : Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi” 

 

 

 

 

 

Komisyon Başkanı

 

 

 

Üye

Üye

Abdullah KAVLAK

Ruhi KAVLAK

Abdullah KILIÇ

Şirket Ortağı

Şirket Ortağı

Şirket Ortağı

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi

                  Tarih:. 25.06.2020

 

 1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

 

                                   

1

Hamur Pompası

2

Dekantör

3

Dinlenme Tankı

4

Separatör

5

Pompalı Yağ Kabı

6

Tesis Kontrol Panosu

 

                 

 1. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

 

 1. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

                 

                  Umurbey Mh. Gemlik Cd. No :7 /A Gemlik  –Bursa

                  Telefon             :      0224 513 12 61

                  Faks                   :      0224 513 12 61

 

 1. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

 

 1. Teklifler en geç 11/07/2020 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir.

 

 1. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

 

                  (I)             FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir. 

 

Teslim Adresi: Umurbey Mh. Gemlik Cd. No:7 A   Gemlik  / Bursa

 

(II)            DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir. 

 

(III)          TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 90  (doksan) gün süreyle geçerli olacaktır.

 

 1. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

                 

                  Telefon       :       0224 513 12 61

                  Faks              :      0224 513 12 61           

                  Web adresi  :   www.korfezim.com.tr

                 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

Körfezim Turizm Nak. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti

Umurbey Mh. Gemlik Cd. No:7/A  Gemlik /Bursa


 

Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

 

Projenin Adı  :  Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi

Alıcı              :  Körfezim Turizm Nak. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti

Satıcı             :  _________________________________________

Sözleşme no  : 16.2.BÜİ.13.00067________________________________________

 

 1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

Sıra No:

Malın Cinsi/ Kalem No.

Miktar

Birim Fiyat

Toplam Fiyat      

Teslim Süresi

1

Hamur Pompası

1

 

 

 

2

Dekantör

1

 

 

 

3

Dinlenme Tankı

1

 

 

 

4

Separatör

2

 

 

 

5

Pompalı Yağ Kabı

1

 

 

 

6

Tesis Kontrol Panosu

1

 

 

 

Genel Toplam

 

 

            KDV (%):

            Toplam:

(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

 

            Yedek Parçalar             :

            Araçlar ve Aksesuarlar :

Kullanma Kılavuzları   : eğer varsa belirtiniz. {Alıcı tarafından belirtilecektir}

Bakım Koşulları           :

 

 1. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

 

 1. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

 

 1. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

 

 1. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

 

 1. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: {Alıcı tarafından belirtilecektir}

 

 1. İstenen teknik özellikler

                        (I)        Genel Tanım

                        (II)       Teknik Özellikler ve Standartlar

                        (III)      Performans değerleri

            Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}

 

 1. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

             TEDARİKÇİNİN ADI            _______________________________________

                  Yetkili Kişinin İmzası              _______________________________________

                  Yer:

                  Tarih:      

 

Ek1-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

 

 

            Sipariş No                   :  ____________________________________________

            Sipariş Tarihi              :  ­­­­­­____________________________________________

            Alıcının Adı                :  ____________________________________________

            Alıcının Posta Adresi  :  ­­­­­­­­____________________________________________

                                                   ____________________________________________

            Telefon No.                    ____________________________________________

            Faks No.                         ____________________________________________

 

            Konu:                             ____________________________________________

                                                   ____________________________________________

                                                   _________________________________’nın temin işi.

 

KİME:  {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

 

Sayın Yetkili:

 

            Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................ sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur. 

 

            Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

 

Saygılarımla,

 

____________________­­­­­­­­­

(Görevlinin Adı)

____________________

(Unvanı/Görevi)

 

____________________

(Kurum Adı)

 

____________________

(Adres)

 

 

 

 

 

 

 

Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)

 

 1. Projenin Adı Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve

Modernizasyon Yatırımı Projesi

 1. Uygulayıcı Kurum __________________________________________

 

 1. Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları : Hamur Pompası,Dekantör,Dinlenme Tankı Separatör,Pompalı Yağ Kabı,Tesis Kontrol Panosu  

 

 1. Tahmini Maliyet __________ TL

 

 1. Davet edilen tedarikçi sayısı _____ Teklif veren tedarikçi sayısı   ____________

 

 1. Tedarikçinin adı Teklifin alındığı tarih Verilen Fiyat Teklifi

                                                                                                 

 1. Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması

                                                           Tedarikçi                    Fiyat

 

 1. Uygun bulunmayan teklifler

                                                                                  

                                                           Tedarikçi                    Ret Gerekçesi

 

 1. Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı:___________________

 

 1. Sözleşmenin toplam fiyatı_________TL

                                              

 1. İhale kararının verildiği tarih _______________

                       

 1. Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz.

 

 1. Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

 

 

İmza: Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

 

 

Komisyon Başkanı

 

 

 

Üye

Üye

Abdullah KAVLAK

Ruhi KAVLAK

Abdullah KILIÇ

Şirket Ortağı

Şirket Ortağı

Şirket Ortağı

 

 

 

 

 

Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi

 

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

(Makine Ekipman Alımı)

            Firmamız tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi gerçekleştirilecektir. Söz konusu projenin Hibeye Esas Yatırım Tutarı gider kalemleri içerisinde yer alan “Makine-Ekipman Alımı” KKYDP kapsamında “Satın Alma Kitabı” nda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

            Mal Alım İşleri Şartname Hususları

 • Alım işleri, yatırım projesinde de teknik özellikleri belirtilen muhteviyatta olacaktır (Bkz. Teknik Özellikler, miktar)
 • Fiyat artışları kabul edilmeyecektir
 • Satın alınacak makine, ekipman ve malzemelerin proje sahasına teslimi, proje sahasına montajı ve personel eğitimine ilişkin giderleri makine, ekipman ve malzeme alım bedelleri ile birlikte tek bir mal alım faturası olarak düzenlenecektir
 • İşin süresi ve tamamlanma tarihi yatırım projesi içerisinde yer alan “Tahmini İş Takvimi’ ne göre gerçekleştirilecektir. (Ek-İş Takvimi)
 • Nakliye, montaj, deneme çalıştırması işlerinde kullanılacak makine-teçhizat-personel giderleri harcama bedeli içerisinde yer alacaktır
 • Oluşacak vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır
 • Yüklenici ve yatırım sahibi arasındaki sözleşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı birimleri taraf değildir
 • Hizmet Maliyeti TL olarak ödenecektir.
 • Ödemeler projede belirtilen ve Hibe Sözleşmesi ile belirtilen hususlar esas alınarak İş Programı’na göre ve düzenlenecek İlerleme Raporlarına göre ödenecektir
 • Oluşacak vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır
 • Mal alımlarını içeren makine, tesisi ekipman,.. vb garanti süresince bakım ve yedek parça ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır
 • Ödemeler KKYDP kriterlerine göre ve Satın Alma El Kitabı’nda belirtilecek esaslara göre yapılacaktır
 • Yüklenici belirtilen yapım işlerinin yerine getirilmesinde yatırımcı firmaya karşı bu sözleşme kapsamında ve program esaslarına göre sorumludur.
 • Sunacağınız teklifte aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır

 

Teklif mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında;

 • Mutlaka tarih,
 • Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği,
 • Tekliflerin geçerlilik süreleri,
 • Teklif fiyatı açık olarak belirtilmelidir. (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dahil/hariç, vb.). ve
 • Firmanın kaşesi ve yetkilili kişinin imzası bulunmalıdır.
 • Yerli Malı Belgesi
 • İhalenin neticelenmesi durumunda, kazanan yüklenici firma, özel imalat makineler hariç Deney Raporu, TSE, CE belgesi, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına dair belgeyi de sipariş emri öncesi ibraz etmek zorundadır.
 • Teklifler antetli kağıda, marka-model bilgisi yazılarak hazırlanmalı ve teklife konu makine hakkında yeterli broşürde teklife ek yapılmalıdır                                         

                   

  Eki: Alınacak makine ekipman teknik özellikleri ve teknik şartnamesi                                                       

Körfezim Zeytinyağı Tesisi Kapasite Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı Projesi

 

 

MAKİNE EKİPMANIN  CİNSİ – SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

 

Cinsi

Miktar

1

Hamur Pompası

1

2

Dekantör

1

3

Dinlenme Tankı

1

4

Separatör

2

5

Pompalı Yağ Kabı

1

6

Tesis Kontrol Panosu

1

 

 

 

 • TEKNİK ŞARTLAR

 

 1. HAMUR POMPASI

 

Tip

:

Yatay Monopompa

Kapasite

:

8000 kg/sa

Güç

:

4 kw

ü  Redüktör ve Motor kısımlarından oluşacaktır.

ü  Değişik zeytin tiplerine göre devri elektronik ayarlanabilen hız kontrollü sisteme sahip olacaktır.

ü  Malaksörde olgunlaşan hamuru dekantöre aktarım amacıyla kullanılacaktır.

 

 1. DEKANTÖR

 

Gövde Çapı

:

470 mm(Tambur Çapı)

Gövde Devri

:

Max-3400 d/d

Güç

:

Toplam Güç: 48,5 kw
Ana Motor: 30 kw
Yardımcı Motor: 18,5 kw

Kapasite

:

4250 kg/sa

 

 

Tambur Malzemesi: Dublex 1.4470

Malzeme

:

Helezon Malzemesi: AISI 304

 

 

Gövde+ayak malzemesi: ST 37+Epoksi

ü  Dekantör 2 fazlı çalışma sisteme göre tasarlanacaktır.

ü  Tambur çapı yaklaşık 470 mm tambur boyu ise 1895 mm olacaktır.

ü  Max devir 3400 olacaktır.

ü  Dekantörde kullanılan şanzıman planet sistem olacaktır.

ü  Dekantör helezonları aşınmaya karşı dirençli ve gıda tüzüğüne uygun malzeme kullanılarak imal edilecektir.

ü  Helezon yaprakları ve hamur girişi aşınmaya karşı dirençli tozla kaplanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 1. DİNLENME TANKI

Tip

:

Dikey Plazmatik

Kapasite

:

230 lt

Malzeme

:

AISI 304

Cidar Kalınlığı

:

1,5 mm

ü  Yağın separatöre homojen olarak aktarılmasını sağlayacaktır.

ü  Aktarım elemanı olarak sistemde bulunacaktır.

 

 

 1. SEPERATÖR

 

Güç

:

11 kw

Kapasite

:

750 lt/sa

Yıkama Özelliği

:

Manuel

Gövde Malzemesi

:

GG 20

Motor Devri

:

1500 d/d

Tambur Devri

:

5200 d/d

Tambur Malzemesi

:

AISI 414

ü  İnvertörlü sistem ile çalıştırılacaktır.

ü  Karışımla temas eden yüzeyler AISI 304 malzemeden olacaktır.

 

 

 1. POMPALI YAĞ KABI

 

Tip

:

Dikdörtgen Gövde

Kapasite

:

250 lt

Malzeme

:

AISI 304

Cidar Kalınlığı

:

1,5 mm

ü  Separatörden çıkan saf yağın istenilen yere aktarımı için kullanılacaktır.

ü  Üzerinde 0,75 kw gücünde yağ aktarım pompası bulunacaktır.

 

 1. TESİS KONTROL PANOSU

 

Boyut

:

Yükseklik:2100 mm Derinlik: 600 mm

Çalışma Gerilimi

:

380-400 VOLT

Malzeme

:

St-37

Pano Kontrol Gerilimi

:

24 V DC

Saç Kalınlığı

:

1,5 mm

Pano Kurulu Güç

:

155 kw

İçindeki malzemeler

:

Motor Koruma Şalterleri Kontaktörler, Sigortalar Kaçak Akım Koruma Röleleri, Güç kaynağı Röleler, Butonlar Klemensler
Kablolar Kablo kanalları, Motor sürücüleri, İzolasyon Trafosu

ü  Elektrik panosu hem bilgisayarlı hem de istendiğinde manuel olarak çalışabilecek donanıma sahip olacaktır.

ü  Pano, IP 41 sınıfına uygun olup havalandırma ve aydınlatmaya sahip olacaktır.

ü  Güvenlik açısından kumanda devresinde gerilim 24 Volt olacaktır.

 

 1. Makineler, TSE / CE standartlarına uygun olacaktır.
 2. Yüklenici, TSE / CE belgesini ve Deney Raporunu ibraz edecektir.
 3. Yüklenici tarafından, Makineler ile beraberinde tüm teknik bilgileri, kullanma talimatları ve mevcut aksam ve ekipmanlarının bilgilerini kapsayan manuel kitabı verilecektir.
 4. Makinelerin montajı yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
 5. Yüklenici, makinenin nakliyesi, nakliye esnasındaki zararlardan sorumlu olacaktır.
 6. Yüklenici monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme, depolanma, montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir.
 7. Makinenin tüm mekanik aksamları aşağıda belirtilen durum ve kapsamlar haricinde 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süresine Rulmanlar ve Elektrik aksamları dâhil değildir.
 8. Makine üzerinde çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plâka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plâka ile teçhiz edilecektir.

Plakalarda aşağıda belirtilen malûmat bulunacaktır:

 • Makine adı,
 • İmalâtçı firmanın adı ve adresi,
 • Seri ve model numarası,
 • Belirli şartlardaki kapasitesi,
 • Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b. sınırlamalar.
 1. Yüklenici talep edilmesi halinde makinelerin kullanımını öğretmekle yükümlüdür.

 

KULLANIM KILAVUZU VE EĞİTİM

 1. Makinelerin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzları makinelerle birlikte teslim edilecektir.
 2. Makineler için kullanım ve bakım konusunda 2 gün eğitim verilecektir.

GEREKLİ YEDEK PARÇALAR

 1. 10 yıl boyunca, bedeli karşılığında bakım ve yedek parça ihtiyacı karşılama garantisi verecektir.
 2. Makineler için verilecek yedek parçalar kullanım kılavuzlarında yer alacaktır.

 

 

 

Körfezim Tur. Nak.Gıda.Mad. San.Tic.Ltd.Şti.

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır